Kongres Diagnostyki Drzew

Rejestracja

Kongres Diagnostyki Drzew


Ogólnopolski Kongres Diagnostyki Drzew to nowa inicjatywa mająca na celu konsolidację środowiska osób zajmujących się oceną drzew oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w tej dziedzinie. Wydarzenie obejmuje wykłady i warsztaty uznanych specjalistów w zakresie diagnostyki wizualnej i instrumentalnej – zarówno polskich jak z innych krajów Europy, jak też dyskusję i panel na temat standardów diagnostyki i przyszłości tej dziedziny w Polsce. Wykłady prelegentów w języku angielskim będą tłumaczone na język polski, wykłady w języku polskim na język angielski. Warsztaty praktyczne będą prowadzone w języku angielskim.

Organizator

Instytut Drzewa

Organizatorem Kongresu jest Instytut Drzewa we współpracy z Wrocławską Szkołą Arborystyki oraz TreeClimbing Polska.

Uczestnicy

Wydarzenie skierowane jest do: osób oferujących usługi diagnostyki i/lub inwentaryzacji drzew - szczególna oferta dla absolwentów kursu CID, zlecających diagnostykę, współpracujących z diagnostami drzew, przedstawicieli organizacji branżowych, wykładowców przekazujących wiedzę w zakresie diagnozowania drzew, osób planujących zajmowanie się diagnostyką drzew w przyszłości

Miejsce

Wrocław-Pawłowice

Kongres Diagnostyki Drzew odbędzie się w Arboretum w Pawłowicach. Pierwsza edycja Kongresu zaplanowana jest na 120 miejsc. Zachęcamy do udziału zarówno gości z Polski jak też z innych krajów.

Program


14.02.2018
9:00-16:00
14.02.2018
Frank Rinn - RINNTECH
Venue: Wrocław-Pawłowice

Powszechne koncepcje oceny bezpieczeństwa w otoczeniu drzew często prowadzą do wątpliwych wyników zarówno dla młodych, jak i starszych drzew. Jednak w ramach swoich codziennych procedur, inspektorzy drzew muszą decydować o poziomie bezpieczeństwa w oparciu o ocenę prawdopodobieństwa upadku (drzewa lub gałęzi). Wymaga to wiedzy o prawdziwych zasadach biomechanicznych! Na podstawie badań przeprowadzonych przez kilku niezależnych naukowców i ekspertów w tej dziedzinie oraz praktyczne doświadczenie w terenie, można wyjaśnić właściwości i zasady biomechaniki drzew - umożliwiając arborystom zidentyfikowanie mitów o bezpieczeństwie, dokładniejszą ocenę stabilności drzewa i ocenę bezpieczeństwa drzewa w oparciu o bardziej niezawodne metody, bez pominięcia oczywistych zagrożeń i bez zalecania niepotrzebnych działań zaradczych. Praktyczne zastosowanie rzeczywistych zasad biomechaniki drzew pozwala arborystom na ocenę bezpieczeństwa w wielu przypadkach poprzez ocenę wizualnych właściwości drzew lub za pomocą prostych narzędzi. W trudnych / ważnych / złożonych przypadkach, właściwe zastosowanie jednego lub kilku technicznych urządzeń diagnostycznych wspiera kompetentnych (posiadających wiedzę o biomechanice) inspektorów w określaniu stanu i stabilności drzew, w ocenie bezpieczeństwa drzewa i zalecaniu działań, jakie należy podjąć.

15.02.2017
10:00-10:15
Rozpoczęcie i przywitanie
Piotr Tyszko-Chmielowiec - Dyrektor Instytut Drzewa
Venue: Wrocław-Pawłowice

10:15-11:30
Witalność w diagnostyce drzew
Andreas Roloff - TU Dresden
Venue: Wrocław-Pawłowice

Uznany autorytet w zakresie wizualnej diagnostyki drzew, przedstawi między innymi najnowszą interpretację szeroko znanej skali witalności drzew swojego autorstwa.

11:30-12:00
Przerwa kawowa
Venue: Wrocław-Pawłowice

12:00-13:00
Ocena rozwidleń na drzewach
Duncan Slater - Myerscough College
Venue:

Specjalista od diagnozowania rozwidleń, przedstawi swoje obserwacje na wykładzie oraz prowadząc warsztat praktyczny

13:00-13:30
Diagnostyka zabezpieczeń mechanicznych w koronach drzew
Jerzy Stolarczyk - EKO-TREK
Venue: Wrocław-Pawłowice

13:30-14:30
Przerwa obiadowa
Venue: Wrocław-Pawłowice

14:30-15:30
Możliwości i ograniczenia instrumentalnej diagnostyki drzew
Frank Rinn - RINNTECH
Venue: Wrocław-Pawłowice

Twórca instrumentarium do specjalistycznej diagnostyki podzieli się swoim bogatym doświadczeniem w ocenie stanu drzew prowadząc wykład oraz warsztat praktyczny

15:30-16:30
Choroby drzew w miastach
Janusz Mazurek - Klinika Roślin
Venue: Wrocław-Pawłowice

16:30-17:30
Panel dyskusyjny
Venue: Wrocław-Pawłowice

16.02.2018
Wstęp do biomechaniki
Duncan Slater
Venue:

Zagadnienia: struktura drzew, kompleksowość architektury drzew, miejsca stresu w drzewach i dalszy wzrost, dynamika rozwidleń w drzewach liściastych, kompromis w drewnie i drzewach

Anatomia rozwidleń
Venue:

Zagadnienia: nowy model rozwidleń w oparciu o badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Manchesterze

Jakość drewna w rozwidleniach
Venue:

Zagadnienia: wytrzymałość, gęstość i twardość drewna powstającego w rozwidleniach, mechaniczne testowanie rozwidleń

Czynniki wpływające na trwałość rozwidlenia
Venue:

Zagadnienia: normalnie uformowane rozwidlenia i stosunek średnicy, morfologia i wytrzymałość rozwidleń z zakorkiem, wytrzymałość rozwidleń pękniętych

Ruch w rozwidleniach pod obciążeniem wiatrem
Venue:

Naturalne wiązania w relacji do oceny rozwidlenia
Venue:

Zagadnienia: kategorie i trwałość naturalnych wiązań, inspekcja korony przed zabiegami

Wcześniejsze i obecne badania rozwidleń w drzewach
Venue:

Zagadnienia: czy musimy wiązać każde rozwidlenie w konkurującymi przewodnikami, model rozwidlenia Alexa Shigo

Ocena ryzyka w odniesieniu do rozwidleń
Venue:

Zagadnienia: dobre i osłabione rozwidlenia, kategoryzacja prawdopodobieństwa uszkodzeń w rozwidleniach, cięcia formujące zapobiegające powstawaniu osłabionych rozwidleń,

Prelegenci


 • Frank Rinn

  RINNTECH

  Prof. dr Andreas Roloff

  TU Dresden

  Duncan Slater

  Myerscough College

 • dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec

  Instytut Drzewa

  dr inż. Janusz Mazurek

  Klinika Roślin

  Jerzy Stolarczyk

  EKO-TREK

Frank Rinn
RINNTECH
Frank jest wynalazcą i twórcą wielu metod, narzędzi i programów komputerowych do oceny wytrzymałości drzew na złamanie, dendrochronologii, inspekcji drzew i drewna. Uzyskał kilka patentów krajowych i międzynarodowych, w tym RESISTOGRAPH® i ARBOTOM®. Za swoje wynalazki i osiągnięcia otrzymał kilka nagród za badania i innowacje. Oprócz prowadzenia przedsiębiorstwa RINNTECH, jest biegłym sądowym. Ponadto jest wykładowcą. Opublikował liczne artykuły związane z diagnostyką drzew. Od 2001 r. Pełni funkcję dyrektora wykonawczego ISA w Niemczech i jest członkiem panelu ekspertów ds. ryzyka w otoczeniu drzew ISA.
Prof. dr Andreas Roloff
TU Dresden
Profesor Andreas Roloff jest dyrektorem Instytutu Botaniki Leśnej i Zoologi na Politechnice w Dreźnie. Wraz ze swoim zespołem bada szerokie spektrum tematów związanych z lasami i drzewami (biologia drzew), botaniką lasów, sukcesywnym rozwojem i parkami. Jego ulubionym zainteresowaniem naukowym jest zrozumienie drzew w całym ich szerokim cyklu życiowym i mechanizmach adaptacyjnych. Jego osobistymi głównymi obszarami badań są drzewa miejskie i stres związany z suszą.
Duncan Slater
Myerscough College
Duncan jest wykładowcą w Myerscough College w Lancashire w Anglii. Specjalizuje się w nauczaniu arborystyki, gospodarowania lasami, zarządzania ryzykiem w otoczeniu drze, sadzenia drzew i krzewów, identyfikacji roślin oraz zarządzania szkodnikami i chorobami roślin drzewiastych. W ostatnich latach swoją działalność naukową poświęcił głównie badaniom rozwidleń w drzewach. Wyniki swoich badań publikuje w uznanych czasopismach naukowych.
dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec
Instytut Drzewa
Arborysta, dendrolog, przyrodnik, pasjonat drzew, edukator. Współzałożyciel i dyrektor Instytutu Drzewa. Inicjator i lider krajowego programu ochrony drzew przydrożnych „Drogi dla Natury” (od roku 2009) prowadzonego w ramach Fundacji EkoRozwoju. Moderator współpracy międzynarodowej w ochronie alej, redaktor i współautor podręczników, wykładowca. Absolwent wydziałów leśnych SGGW w Warszawie i Virginia Tech w Blacksburgu (Wirginia, USA). Kursy specjalistyczne: Professional Tree Inspection (Arboricultural Association), Quantified Tree Risk Assessment (QTRA), Baumkontrolle (Institut fuer Baumpflege).
dr inż. Janusz Mazurek
Klinika Roślin
Jerzy Stolarczyk
EKO-TREK
Arborysta, specjalista w zakresie statyki drzew. Technik leśnictwa, członek Grupy Niezależnych Ekspertów Drzew (Independent Tree Expert Group) zajmującej się badaniami statyki drzew, certyfikowany European Tree Worker, od 1987 inspektor nadzoru w specjalności leczenie i pielęgnacja drzew (NOT SITO). Właściciel Wrocławskiej Szkoły Arborystyki wprowadzającej standardy zawodowe i szkoleniowe dla wykonawców. Od 25 lat prowadzi firmę arborystyczną. Wprowadzał w Polsce metody tensometryczne, od 2012 roku pracuje w metodologii ITEG – TSE. Autor ekspertyz stanu drzew i oceny statyki dla kilkuset drzew w całym kraju, w tym pomników przyrody. Wydawca podręczników dla arborystów. egzaminator certyfikacji European Treeworker w Polsce. Prowadzi szkolenia z zakresu diagnostyki specjalistycznej, pielęgnacji i zabezpieczania drzew. Wieloletni Współautor narzędzi i metodyki podstawowej diagnostyki drzew w programie Drogi dla Natury. Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

Rejestracja


Rejestracja na wydarzenia towarzyszące - warsztaty, została zamknięta z powodu osiągnięcia limitu wolnych miejsc. Serdecznie zapraszamy do udziału w głównym wydarzeniu - Kongresie Diagnostyki Drzew. Opłata za udział w Kongresie wynosi 650 zł. Certyfikowanym Inspektorom Drzew oferujemy specjalną zniżkę 20% więc opłata wynosi 520 zł. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu przy Arboretum w Pawłowicach. Podane kwoty są cenami netto. Przy zapłacie min 70% ze środków publicznych opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23%.

Kontakt


Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z nami

Telefon

+48 601 547 977

Email

kongres@instytut-drzewa.pl