Kongres Diagnostyki Drzew 2020

Rejestracja

Kongres Diagnostyki Drzew


Ogólnopolski Kongres Diagnostyki Drzew to inicjatywa mająca na celu konsolidację środowiska osób zajmujących się oceną drzew oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w tej dziedzinie. Wydarzenie obejmuje wykłady uznanych specjalistów w zakresie diagnostyki wizualnej i instrumentalnej – zarówno polskich jak też z innych krajów Europy. . Wykłady prelegentów w języku angielskim będą tłumaczone symultanicznie na język polski.

Organizator

Instytut Drzewa

Organizatorem Kongresu jest Instytut Drzewa Sp. z o.o.

Uczestnicy

Wydarzenie skierowane jest do: osób oferujących i zlecających usługi zawierające ocenę i diagnostykę drzew, przedstawicieli organizacji branżowych, wykładowców przekazujących wiedzę w zakresie oceny drzew, osób planujących zajmowanie się diagnostyką drzew w przyszłości

Miejsce

Wrocław

III Kongres Diagnostyki Drzew odbędzie się we Wrocławiu. Wydarzenie jest zaplanowane na 150 miejsc.

Program


31.03.2020
9:00-12:00
Warsztat architektury drzew - część I: Architektura drzew i morfofizjologia
Stefania Gasperini, Giovanni Morelli
Venue: Wrocław

Forma drzewa jest wyrazem dynamicznej relacji, która wiąże każde drzewo ze środowiskiem, w którym rośnie. Nabyta forma drzewa nie jest jednak zwykłą reakcją na to środowisko, ale także opiera się na zasadach rozwoju architektury/struktury drzew. Podczas warsztatu zostaną zilustrowane główne zasady z podziałem na gatunki oraz jakim zmianom podlegają w cyklu życia każdego drzewa. Pokazana zostanie relacja łącząca architekturę korony do struktury systemu korzeniowego. Również zostaną zaprezentowane możliwości odniesienia cech architektury drzewa do aspektów biologicznych, fizjologicznych i patologicznych.

12:00-13:00
Lunch
Venue:

13:00-16:00
Warsztat architektury drzew - część II: Zastosowanie podejścia morfofizjologicznego: cięcie drzew i ich stabilność
Stefania Gasperini, Giovanni Morelli
Venue:

Morfofizjologia to dyscyplina, która łączy dziedzinę architektury drzew z jego biologicznym funkcjonowaniem, w odniesieniu do jego cech hormonalnych i strukturalnych. Analiza morfofizjologiczna opiera się o przewidywalną ewolucję drzewa. Obserwacja jego obecnego stanu, pozwala zrekonstruować jego przeszłość i przewidzieć przyszły rozwój. W ten sposób diagnostyka lub interwencje arborystyczne mogą być zaprojektowane tak aby pozytywnie wpływać na długoterminową strukturę drzewa. Podczas warsztatu zostaną zaprezentowane studia przypadków.

01.04.2020
9:15-10:00
Rejestracja uczestników
- Instytut Drzewa
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

10:00-10:20
Rozpoczęcie III Kongresu Diagnostyki Drzew
- Instytut Drzewa
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

10:20-11:20
Arborystyka i gleba - nie możemy zrozumieć zdrowia drzew bez zrozumienia stanu gleby
Neville Fay - Sustainable Soils Alliance, Treework Environmental Practice soil-works department, UK
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

Poruszane zagadnienia: zdrowie gleby i drzew, podstawowe relacje między glebami, korzeniami i zdrowiem drzew, aktualny problem wiedzy, opracowywanie nowych podejść i praktyk.

11:20-12:00
Ocena i utrzymanie nowych nasadzeń
Keith Sacre - Barcham Trees, UK
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

12:00-12:40
Lunch
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

12:40-13:20
Diagnostyka drzew - standardy i praktyka w Niemczech
Dirk Dujesiefken - Institut fuer Baumpflege, DE
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

13:20-14:00
Zastosowanie zasad architektury i morfofizjologii drzew w ich diagnozowaniu
Stefania Gasperini - AR.ES, IT
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

14:00-14:30
Przerwa kawowa
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

14:30-16:20
Inspekcja drzew przydrożnych jako metoda ograniczania ryzyka dla ruchu drogowego
Katharina Dujesiefken - BUND, DE
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

16:20-17:00
i-Tree - ile warte jest drzewo?
Jan Willem de Groot - Pius Floris, NL
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

02.04.2020
9:00-12:00
GRUPA A: Reakcje ran drzew, zasada CODIT i konsekwencje dla praktyki arborystycznej
Dirk Dujesiefken - Institut fuer Baumpflege, DE
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

9:00-12:00
GRUPA B: Warsztat oceny i formowania młodych drzew
Keith Sacre, Jan Willem de Groot - Barcham Trees - UK, Pius Floris - NL
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

13:00-16:00
GRUPA A: Warsztat oceny i formowania młodych drzew
Keith Sacre, Jan Willem de Groot - Barcham Trees - UK, Pius Floris - NL
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

13:00-16:00
GRUPA B: Reakcje ran drzew, zasada CODIT i konsekwencje dla praktyki arborystycznej
Dirk Dujesiefken - Institut fuer Baumpflege, DE
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

Rejestracja


Cena za udział w jednym z dni KDD2020 wynosi 650 zł/dzień - możliwe jest przesyłanie zgłoszeń na wybrany dzień Kongresu. Liczba dostępnych miejsc na warsztatach ograniczona - decyduje kolejność wpływu zgłoszeń. Certyfikowanym Inspektorom Drzew oferujemy specjalną zniżkę - opłata za jeden dzień wynosi 520 zł. Podane kwoty są cenami netto. Przy zapłacie min 70% ze środków publicznych opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23%.

  • 520 zł

  • CID – zniżka 20%

  • Certyfikowanym Inspektorom Drzew przysługuje 20% zniżka.
  • Rejestracja
  • 650 zł

  • KDD 1.04.2020

  • Rejestracja na dzień konferencyjny
  • Rejestracja

Kontakt


Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z nami

Telefon

+48 789 032 424

Email

kongres@instytut-drzewa.pl