Kongres Diagnostyki Drzew 2019

Rejestracja

Kongres Diagnostyki Drzew


Ogólnopolski Kongres Diagnostyki Drzew to inicjatywa mająca na celu konsolidację środowiska osób zajmujących się oceną drzew oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w tej dziedzinie. Wydarzenie obejmuje wykłady uznanych specjalistów w zakresie diagnostyki wizualnej i instrumentalnej – zarówno polskich jak też z innych krajów Europy. . Wykłady prelegentów w języku angielskim będą tłumaczone symultanicznie na język polski.

Organizator

Instytut Drzewa

Organizatorem Kongresu jest Instytut Drzewa we współpracy z Wrocławską Szkołą Arborystyki oraz TreeClimbing Polska.

Uczestnicy

Wydarzenie skierowane jest do: osób oferujących i zlecających usługi zawierające ocenę i diagnostykę drzew, przedstawicieli organizacji branżowych, wykładowców przekazujących wiedzę w zakresie oceny drzew, osób planujących zajmowanie się diagnostyką drzew w przyszłości

Miejsce

Wrocław-Afrykarium

II Kongres Diagnostyki Drzew odbędzie się we wrocławskim Afrykarium. Wydarzenie jest zaplanowane na 150 miejsc. Uczestnicy, w ramach opłaty otrzymają bilety wstępu do ZOO wraz z Afrykarium.

Program


28.02.2019
10:00-10:30
Dylematy diagnostyki drzew w Polsce
Piotr Tyszko-Chmielowiec - Instytut Drzewa
Venue: Wrocław-Afrykarium

10:30-11:45
Moje życie z sędziwymi drzewami
Ted Green - Ancient Tree Forum
Venue: Wrocław-Afrykarium

Główny specjalista ds. drzew sędziwych w Great Windsor Park. Założyciel i przewodniczący Ancient Tree Forum. Otrzymał Order Imperium Brytyjskiego w uznaniu za swoją pracę w zakresie ochrony drzew. Został nagrodzony honorowym wykładowcą Imperial College w Londynie. Ted został uznany za jednego ze 100 najbardziej wpływowych działaczy przyrodniczych przez gazetę "Guardian" w 2006 roku.

11:45-12:00
Przerwa kawowa
Venue:

12:00-13:00
Inwentaryzacja i diagnostyka drzew sędziwych
Jill Butler - Woodland Trust
Venue: Wrocław-Afrykarium

13:00-14:20
Grzyby żyjące w drzewach - fakty i mity
Lynne Boddy - Uniwersytet w Cardiff
Venue: Wrocław-Afrykarium

Lynne Boddy od 40 lat zajmuje się nauczaniem i badaniem ekologii rozkładu drewna. Obecnie bada również sposoby, w jakie grzyby zwalczają się nawzajem i tworzą społeczności. Jest współautorką książki "Fungal Decomposition of Wood", napisała ponad 200 artykułów naukowych i jest redaktorem naczelnym czasopisma Fungal Ecology. W latach 2009-2010 była przewodniczącą Brytyjskiego Towarzystwa Mykologicznego. Lynne jest stałym gościem w mediach, gdzie przedstawia tajemnice i znaczenie ukrytego królestwa grzybów.

14:20-15:00
Lunch
Venue:

15:00-16:20
Bio-asekuracja drzew w krajach europejskich
Lucio Montecchio - Uniwersytet w Padwie
Venue:

Lucio Montecchio jest profesorem patologii leśnej i drzew ozdobnych na Uniwersytecie w Padwie. Jego badania obejmują grzyby mikoryzowych w związku z zamieraniem drzewostanów, ekologię grzybów endofitycznych, epidemiologię i dynamikę chorób leśnych oraz kontrolę biologiczną.

16:20-17:00
Zalecenia bio-asekuracji w opiece nad drzewami w Polsce
Janusz Mazurek - Klinika roślin
Venue: Wrocław-Afrykarium

01.03.2018
9:00-10:20
QTRA - obliczanie ryzyka w otoczeniu drzew
Mike Ellison - QTRA
Venue: Wrocław-Afrykarium

10:20-10:40
Przerwa kawowa
Venue:

10:40-12:00
Obliczanie wytrzymałości drzew - kalkulator do obliczeń statyki drzew TreeCalc
Erk Brudi - TreeConsult
Venue: Wrocław-Arfykarium

12:00-13:30
Dynamika drzew - przekształcenie statycznego badania obciążeniowego w test dynamiczny
Divos Ferenc - Fakopp
Venue: Wrocław-Afrykarium

13:30-14:30
Lunch
Venue:

14:30-15:30
Diagnostyka korony drzewa
Venue:

15:30-16:00
Zakończenie II Kongresu Diagnostyki Drzew
- Instytut Drzewa
Venue: Wrocław-Afrykarium

Prelegenci


 • Lucio Monteccio

  Uniwersytet w Padwie

  Jill Butler

  Woodland Trust

  Ted Green

  Ancient Tree Forum

 • Piotr Tyszko-Chmielowiec

  Instytut Drzewa

  dr inż. Janusz Mazurek

  Klinika Roślin

  Jerzy Stolarczyk

  EKO-TREK

 • Lynne Boddy

  Uniwersytet w Cardiff

  Divos Ferenc

  Fakopp

  Erk Brudi

  TreeConsult

Lucio Monteccio
Uniwersytet w Padwie
Jill Butler
Woodland Trust
Ted Green
Ancient Tree Forum
Główny specjalista ds. drzew sędziwych w Great Windsor Park. Założyciel i przewodniczący Ancient Tree Forum. Otrzymał Order Imperium Brytyjskiego w uznaniu za swoją pracę w zakresie ochrony drzew. Został nagrodzony honorowym wykładowcą Imperial College w Londynie. Ted został uznany za jednego ze 100 najbardziej wpływowych działaczy przyrodniczych przez gazetę "Guardian" w 2006 roku.
Piotr Tyszko-Chmielowiec
Instytut Drzewa
Arborysta, dendrolog, przyrodnik, pasjonat drzew, edukator. Współzałożyciel i dyrektor Instytutu Drzewa. Inicjator i lider krajowego programu ochrony drzew przydrożnych „Drogi dla Natury” (od roku 2009) prowadzonego w ramach Fundacji EkoRozwoju. Moderator współpracy międzynarodowej w ochronie alej, redaktor i współautor podręczników, wykładowca. Absolwent wydziałów leśnych SGGW w Warszawie i Virginia Tech w Blacksburgu (Wirginia, USA). Kursy specjalistyczne: Professional Tree Inspection (Arboricultural Association), Quantified Tree Risk Assessment (QTRA), Baumkontrolle (Institut fuer Baumpflege).
dr inż. Janusz Mazurek
Klinika Roślin
Jerzy Stolarczyk
EKO-TREK
Arborysta, specjalista w zakresie statyki drzew. Technik leśnictwa, członek Grupy Niezależnych Ekspertów Drzew (Independent Tree Expert Group) zajmującej się badaniami statyki drzew, certyfikowany European Tree Worker, od 1987 inspektor nadzoru w specjalności leczenie i pielęgnacja drzew (NOT SITO). Właściciel Wrocławskiej Szkoły Arborystyki wprowadzającej standardy zawodowe i szkoleniowe dla wykonawców. Od 25 lat prowadzi firmę arborystyczną. Wprowadzał w Polsce metody tensometryczne, od 2012 roku pracuje w metodologii ITEG – TSE. Autor ekspertyz stanu drzew i oceny statyki dla kilkuset drzew w całym kraju, w tym pomników przyrody. Wydawca podręczników dla arborystów. egzaminator certyfikacji European Treeworker w Polsce. Prowadzi szkolenia z zakresu diagnostyki specjalistycznej, pielęgnacji i zabezpieczania drzew. Wieloletni Współautor narzędzi i metodyki podstawowej diagnostyki drzew w programie Drogi dla Natury. Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.
Lynne Boddy
Uniwersytet w Cardiff
Divos Ferenc
Fakopp
Erk Brudi
TreeConsult

Rejestracja


Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowym Kongresie Diagnostyki Drzew. Do 15 stycznia 2019 r. trwa wczesna rejestracja. Cena za udział w jednym dniu kongresu wynosi 550 zł (1100 zł za całe wydarzenie) - możliwe jest przesyłanie zgłoszeń na wybrany dzień Kongresu. Certyfikowanym Inspektorom Drzew oferujemy specjalną zniżkę - opłata za jeden dzień wynosi 440 zł. Po zakończeniu wczesnej rejestracji opłata wzrośnie do 650 zł, ze zniżką CID 520 zł. Podane kwoty są cenami netto. Przy zapłacie min 70% ze środków publicznych opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23%.

  • 880 zł

  • CID – zniżka 20%

  • Osobom posiadającym uprawnienia Certyfikowanego Inspektora Drzew przysługuje 20% zniżka.
  • Zgłoś swój udział
  • 1100 zł

  • Wczesna rejestracja

  • Zgłoszenia do 15 stycznia 2019r. są objęte zniżką.
  • Zgłoś udział

Kontakt


Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z nami

Telefon

+48 601 547 977

Email

kongres@instytut-drzewa.pl