Kongres Diagnostyki Drzew 2019

Rejestracja

Kongres Diagnostyki Drzew


Ogólnopolski Kongres Diagnostyki Drzew to inicjatywa mająca na celu konsolidację środowiska osób zajmujących się oceną drzew oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w tej dziedzinie. Wydarzenie obejmuje wykłady uznanych specjalistów w zakresie diagnostyki wizualnej i instrumentalnej – zarówno polskich jak też z innych krajów Europy. . Wykłady prelegentów w języku angielskim będą tłumaczone symultanicznie na język polski.

Organizator

Instytut Drzewa

Organizatorem Kongresu jest Instytut Drzewa we współpracy z Wrocławską Szkołą Arborystyki oraz TreeClimbing Polska.

Uczestnicy

Wydarzenie skierowane jest do: osób oferujących i zlecających usługi zawierające ocenę i diagnostykę drzew, przedstawicieli organizacji branżowych, wykładowców przekazujących wiedzę w zakresie oceny drzew, osób planujących zajmowanie się diagnostyką drzew w przyszłości

Miejsce

Wrocław-Afrykarium

II Kongres Diagnostyki Drzew odbędzie się we wrocławskim Afrykarium. Wydarzenie jest zaplanowane na 150 miejsc. Uczestnicy, w ramach opłaty otrzymają bilety wstępu do ZOO wraz z Afrykarium.

Program


28.02.2019
9:15-10:00
Rejestracja uczestników
- Instytut Drzewa
Venue: Wrocław-Afrykarium

10:00-10:20
Rozpoczęcie II Kongresu Diagnostyki Drzew
- Instytut Drzewa
Venue: Wrocław-Afrykarium

10:20-10:50
Dylematy diagnostyki drzew w Polsce
Piotr Tyszko-Chmielowiec - Instytut Drzewa
Venue: Wrocław-Afrykarium

10:50-12:00
Moje życie z sędziwymi drzewami
Ted Green - Ancient Tree Forum
Venue: Wrocław-Afrykarium

Główny specjalista ds. drzew sędziwych w Great Windsor Park. Założyciel i przewodniczący Ancient Tree Forum. Otrzymał Order Imperium Brytyjskiego w uznaniu za swoją pracę w zakresie ochrony drzew. Został nagrodzony honorowym wykładowcą Imperial College w Londynie. Ted został uznany za jednego ze 100 najbardziej wpływowych działaczy przyrodniczych przez gazetę "Guardian" w 2006 roku.

12:00-12:40
Lunch
Venue:

12:40-13:40
Inwentaryzacja i diagnostyka drzew sędziwych
Jill Butler - Woodland Trust
Venue: Wrocław-Afrykarium

13:40-15:00
Grzyby żyjące w drzewach - fakty i mity
Lynne Boddy - Uniwersytet w Cardiff
Venue: Wrocław-Afrykarium

Lynne Boddy od 40 lat zajmuje się nauczaniem i badaniem ekologii rozkładu drewna. Obecnie bada również sposoby, w jakie grzyby zwalczają się nawzajem i tworzą społeczności. Jest współautorką książki "Fungal Decomposition of Wood", napisała ponad 200 artykułów naukowych i jest redaktorem naczelnym czasopisma Fungal Ecology. W latach 2009-2010 była przewodniczącą Brytyjskiego Towarzystwa Mykologicznego. Lynne jest stałym gościem w mediach, gdzie przedstawia tajemnice i znaczenie ukrytego królestwa grzybów.

15:00-15:30
Przerwa kawowa
Venue:

15:30-16:30
Bio-asekuracja drzew w krajach europejskich
Lucio Montecchio - Uniwersytet w Padwie
Venue:

Lucio Montecchio jest profesorem patologii leśnej i drzew ozdobnych na Uniwersytecie w Padwie. Jego badania obejmują grzyby mikoryzowych w związku z zamieraniem drzewostanów, ekologię grzybów endofitycznych, epidemiologię i dynamikę chorób leśnych oraz kontrolę biologiczną.

16:30-17:00
Zalecenia bio-asekuracji w opiece nad drzewami w Polsce
Janusz Mazurek - Klinika roślin
Venue: Wrocław-Afrykarium

17:15-18:15
Zwiedzanie Afrykarium z przewodnikiem
Venue: Wrocław-Afrykarium

01.03.2018
8:30-9:00
Rejestracja uczestników (dotyczy osób uczestniczących jedynie w tym dniu)
Venue: Wrocław-Afrykarium

9:00-10:20
QTRA - obliczanie ryzyka w otoczeniu drzew
Mike Ellison - QTRA
Venue: Wrocław-Afrykarium

10:20-11:40
TreeCalc - obliczenia statyki drzew przy pomocy dedykowanego oprogramowania
Erk Brudi - TreeConsult
Venue: Wrocław-Arfykarium

Lunch
11:40-12:20
Venue:

12:20-13:40
Dynamika drzew - przekształcenie statycznego badania obciążeniowego w test dynamiczny
Divos Ferenc - Fakopp
Venue: Wrocław-Afrykarium

13:40-14:10
Rola i zadania inspektorów drzew w Wielkiej Brytanii
John Parker - London Tree Officers Association
Venue: Wrocław-Afrykarium

14:10-14:40
Przerwa kawowa
Venue:

14:40-15:40
Diagnostyka korony drzewa
Jerzy Stolarczyk, Jakub Józefczuk - EKO-TREK
Venue: Wrocław-Afrykarium

15:40-16:00
Zakończenie II Kongresu Diagnostyki Drzew
Piotr Tyszko-Chmielowiec - Instytut Drzewa
Venue: Wrocław-Afrykarium

Prelegenci


 • Lucio Monteccio

  Uniwersytet w Padwie

  Jill Butler

  Woodland Trust

  Ted Green

  Ancient Tree Forum

 • Piotr Tyszko-Chmielowiec

  Instytut Drzewa

  Janusz Mazurek

  Klinika Roślin

  Jerzy Stolarczyk

  EKO-TREK

 • Lynne Boddy

  Uniwersytet w Cardiff

  Divos Ferenc

  Fakopp

  Erk Brudi

  TreeConsult

Lucio Monteccio
Uniwersytet w Padwie
Profesor patologii leśnej i patologii drzew ozdobnych na Uniwersytecie w Padwie we Włoszech. Jego badania koncentrują się na kondycji drzew: składzie mikoryzowych społeczności, ekologicznej roli grzybów endofitycznych, epidemiologii i dynamice chorób, kontroli biologicznej. Obecny nacisk kładzie na drzewach sędziwych jako ekosystemach.  Autor czterech patentów. Członek zarządu Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, członek panelu ds. Kwarantanny leśnej w IPPC / FAO.
Jill Butler
Woodland Trust
Jill jest krajowym doradcą ds. ochrony przyrody w Wielkiej Brytanii. Została wprowadzona do świata sędziwych drzew przez Teda Greena we wczesnych latach dziewięćdziesiątych i od tego czasu razem podróżują po świecie w poszukiwaniu niezwykłych drzew - wiele z nich ma setki, jeśli nie tysiące lat. Od 1995 roku jest główną specjalistką od drzew sędziwych w Woodland Trust.
Ted Green
Ancient Tree Forum
Główny specjalista ds. drzew sędziwych w Great Windsor Park. Założyciel i przewodniczący Ancient Tree Forum. Otrzymał Order Imperium Brytyjskiego w uznaniu za swoją pracę w zakresie ochrony drzew. Został nagrodzony honorowym wykładowcą Imperial College w Londynie. Ted został uznany za jednego ze 100 najbardziej wpływowych działaczy przyrodniczych przez gazetę "Guardian" w 2006 roku.
Piotr Tyszko-Chmielowiec
Instytut Drzewa
Arborysta, dendrolog, przyrodnik, pasjonat drzew, edukator. Współzałożyciel i dyrektor Instytutu Drzewa. Inicjator i lider krajowego programu ochrony drzew przydrożnych „Drogi dla Natury” (od roku 2009) prowadzonego w ramach Fundacji EkoRozwoju. Moderator współpracy międzynarodowej w ochronie alej, redaktor i współautor podręczników, wykładowca. Absolwent wydziałów leśnych SGGW w Warszawie i Virginia Tech w Blacksburgu (Wirginia, USA). Kursy specjalistyczne: Professional Tree Inspection (Arboricultural Association), Quantified Tree Risk Assessment (QTRA), Baumkontrolle (Institut fuer Baumpflege).
Janusz Mazurek
Klinika Roślin
Członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oraz Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Pracował m.in. w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa w ochronie i nawożeniu roślin ogrodniczych. Pracuje również w Palmiarni w Lubiechowie oraz nadzoruje stan fitosanitarny kolekcji narodowych w Arboretum w Wojsławicach. Jest autorem publikacji naukowych oraz licznych artykułów popularno-naukowych, a także ekspertyz, opinii i raportów w zakresie zdrowotności roślin przygotowywanych dla Zarządów Zieleni Miejskiej, Starostw Powiatowych, Urzędów Gmin i firm prywatnych.
Jerzy Stolarczyk
EKO-TREK
Arborysta, specjalista w zakresie statyki drzew. Technik leśnictwa, członek Grupy Niezależnych Ekspertów Drzew (Independent Tree Expert Group) zajmującej się badaniami statyki drzew, certyfikowany European Tree Worker, od 1987 inspektor nadzoru w specjalności leczenie i pielęgnacja drzew (NOT SITO). Właściciel Wrocławskiej Szkoły Arborystyki wprowadzającej standardy zawodowe i szkoleniowe dla wykonawców. Od 25 lat prowadzi firmę arborystyczną. Wprowadzał w Polsce metody tensometryczne, od 2012 roku pracuje w metodologii ITEG – TSE. Autor ekspertyz stanu drzew i oceny statyki dla kilkuset drzew w całym kraju, w tym pomników przyrody. Wydawca podręczników dla arborystów. egzaminator certyfikacji European Treeworker w Polsce. Prowadzi szkolenia z zakresu diagnostyki specjalistycznej, pielęgnacji i zabezpieczania drzew. Wieloletni Współautor narzędzi i metodyki podstawowej diagnostyki drzew w programie Drogi dla Natury. Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.
Lynne Boddy
Uniwersytet w Cardiff
Lynne Boddy jest profesorem na Uniwersytecie w Cardiff. Od połowy lat siedemdziesiątych zajmuje się badaniem ekologii rozkładu drewna. Jest pionierem badań dynamiki rozkładu drewna przez grzyby. Bada wyniki interakcji grzybowych w sztucznych i bardziej naturalnych warunkach, jak zmieniają się one w zależności od czynników biotycznych i abiotycznych, i wykorzystuje te informacje do wyjaśnienia wzorców struktury i rozwoju społeczności grzybów. Opublikowała ponad 250 artykułów i książek o ekologii rozkładu drewna.
Divos Ferenc
Fakopp
Erk Brudi
TreeConsult
Erk jest mianowanym i zaprzysiężonym ekspertem ds. pielęgnacji, oceny statyki oraz wyceny drzew przez IHK Monachium i Górnej Bawarii. Przez dwanaście lat prowadził działalność specjalizującą się w pielęgnacji drzew. Od 1993 roku poświęcił się wyłącznie działaniom eksperckim na poziomie międzynarodowym. Jest założycielem firmy TreeConsult.  

Rejestracja


Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowym Kongresie Diagnostyki Drzew. Cena za udział w jednym dniu kongresu wynosi 650 zł (1300 zł za całe wydarzenie) - możliwe jest przesyłanie zgłoszeń na wybrany dzień Kongresu. Certyfikowanym Inspektorom Drzew oferujemy specjalną zniżkę - opłata za jeden dzień wynosi 520 zł. Podane kwoty są cenami netto. Przy zapłacie min 70% ze środków publicznych opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23%.

Kontakt


Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z nami

Telefon

+48 534 995 087

Email

kongres@instytut-drzewa.pl