Kongres Diagnostyki Drzew 2020

Rejestracja

PRZEŁOŻENIE KDD 2020


Z żalem – ale też zrozumieniem wyższej konieczności – zawiadamiamy Was o przełożeniu Kongresu, który miał się odbyć w dniach 30.03-2.04.2020. Powodem przełożenia wydarzenia jest rosnące zaniepokojenie wirusem oraz nowe prawne regulacje. Otrzymaliśmy informację z wrocławskiego sanepidu o negatywnej opinii dla naszego wydarzenia ze względu na przyjazd osób z innych krajów europejskich. Osoby, które uiściły opłaty za konferencję w kolejnych dniach otrzymają pełny zwrot kosztów. Niestety nie jesteśmy w stanie pokryć żadnych innych kosztów, takich jak koszty podróży lub anulowania hotelu. Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z dostawcą usług ponieważ wiele instytucji w zaistniałej sytuacji nie pobiera dodatkowych opłat za rezygnację. Wydarzenie planujemy przełożyć na późniejszy termin. Myślimy o jesieni, aczkolwiek z konkretnymi ustaleniami trzeba będzie poczekać. Dążymy do zorganizowania wydarzenia z takim samym zestawem prelegentów. Osoby zarejestrowane na pierwotny termin Kongresu będą mieć pierwszeństwo w rejestracji na nowy termin. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z biurem na adres biuro@instytut-drzewa.pl lub pod numerem telefonu 789 032 424.

POSTPONEMENT OF KDD2020


With regret - but also with an understanding of the higher necessity - we inform you about the postponement of the Congress, which was to take place on March 30 - April 2, 2020. The reason for postponing the event is the growing concern about the virus and new legal regulations. We received information from a Wroclaw sanitary department about a negative opinion for our event due to the arrival of people from other European countries. Participants who have paid the conference fee within the next few days will receive a full refund. Unfortunately, we cannot cover any other costs, such as travel costs or accommodation. At the same time, we encourage you to contact the service provider because many institutions in this situation do not charge additional fees for resignation. We plan to postpone the event. We are hoping to organise the event in the Autumn 2020, but we will have to wait with detailed arrangements. We strive to organize the event with the original set of speakers. Participants registered for the original date of the Congress will have priority in registering for the new date. If you need any more information please contact as via email: biuro@instytut-drzewa.pl or call at +48 789 032 424.

Organizator

Instytut Drzewa

Organizatorem Kongresu jest Instytut Drzewa Sp. z o.o.

Uczestnicy

Wydarzenie skierowane jest do: osób oferujących i zlecających usługi zawierające ocenę i diagnostykę drzew, przedstawicieli organizacji branżowych, wykładowców przekazujących wiedzę w zakresie oceny drzew, osób planujących zajmowanie się diagnostyką drzew w przyszłości

Miejsce

Wrocław

III Kongres Diagnostyki Drzew odbędzie się we Wrocławiu. Wydarzenie jest zaplanowane na 150 miejsc.

Program


31.03.2020
9:00-12:00
Warsztat architektury drzew - część I: Architektura drzew i morfofizjologia
Stefania Gasperini, Giovanni Morelli
Venue: Wrocław

Forma drzewa jest wyrazem dynamicznej relacji, która wiąże każde drzewo ze środowiskiem, w którym rośnie. Nabyta forma drzewa nie jest jednak zwykłą reakcją na to środowisko, ale także opiera się na zasadach rozwoju architektury/struktury drzew. Podczas warsztatu zostaną zilustrowane główne zasady z podziałem na gatunki oraz jakim zmianom podlegają w cyklu życia każdego drzewa. Pokazana zostanie relacja łącząca architekturę korony do struktury systemu korzeniowego. Również zostaną zaprezentowane możliwości odniesienia cech architektury drzewa do aspektów biologicznych, fizjologicznych i patologicznych.

12:00-13:00
Lunch
Venue:

13:00-16:00
Warsztat architektury drzew - część II: Zastosowanie podejścia morfofizjologicznego: cięcie drzew i ich stabilność
Stefania Gasperini, Giovanni Morelli
Venue:

Morfofizjologia to dyscyplina, która łączy dziedzinę architektury drzew z jego biologicznym funkcjonowaniem, w odniesieniu do jego cech hormonalnych i strukturalnych. Analiza morfofizjologiczna opiera się o przewidywalną ewolucję drzewa. Obserwacja jego obecnego stanu, pozwala zrekonstruować jego przeszłość i przewidzieć przyszły rozwój. W ten sposób diagnostyka lub interwencje arborystyczne mogą być zaprojektowane tak aby pozytywnie wpływać na długoterminową strukturę drzewa. Podczas warsztatu zostaną zaprezentowane studia przypadków.

01.04.2020
9:15-10:00
Rejestracja uczestników
- Instytut Drzewa
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

10:00-10:20
Rozpoczęcie III Kongresu Diagnostyki Drzew
- Instytut Drzewa
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

10:20-11:20
Arborystyka i gleba - nie możemy zrozumieć zdrowia drzew bez zrozumienia stanu gleby
Neville Fay - Sustainable Soils Alliance, Treework Environmental Practice soil-works department, UK
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

Poruszane zagadnienia: zdrowie gleby i drzew, podstawowe relacje między glebami, korzeniami i zdrowiem drzew, aktualny problem wiedzy, opracowywanie nowych podejść i praktyk.

11:20-12:00
Ocena i utrzymanie nowych nasadzeń
Keith Sacre - Barcham Trees, UK
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

12:00-12:40
Lunch
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

12:40-13:20
Diagnostyka drzew - standardy i praktyka w Niemczech
Dirk Dujesiefken - Institut fuer Baumpflege, DE
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

13:20-14:00
Zastosowanie zasad architektury i morfofizjologii drzew w ich diagnozowaniu
Stefania Gasperini - AR.ES, IT
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

14:00-14:30
Przerwa kawowa
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

14:30-16:20
Inspekcja drzew przydrożnych jako metoda ograniczania ryzyka dla ruchu drogowego
Katharina Dujesiefken - BUND, DE
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

16:20-17:00
i-Tree - ile warte jest drzewo?
Jan Willem de Groot - Pius Floris, NL
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

02.04.2020
9:00-12:00
GRUPA A: Reakcje ran drzew, zasada CODIT i konsekwencje dla praktyki arborystycznej
Dirk Dujesiefken - Institut fuer Baumpflege, DE
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

9:00-12:00
GRUPA B: Warsztat oceny i formowania młodych drzew
Keith Sacre, Jan Willem de Groot - Barcham Trees - UK, Pius Floris - NL
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

13:00-16:00
GRUPA A: Warsztat oceny i formowania młodych drzew
Keith Sacre, Jan Willem de Groot - Barcham Trees - UK, Pius Floris - NL
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

13:00-16:00
GRUPA B: Reakcje ran drzew, zasada CODIT i konsekwencje dla praktyki arborystycznej
Dirk Dujesiefken - Institut fuer Baumpflege, DE
Venue: Centrum Kongresowe - Hala Stulecia

Rejestracja


Cena za udział w KDD2020 wynosi 650 zł/dzień (ze zniżką CID 520 zł). Nabór na warsztaty zakończony ze względu na wyczerpanie limitu miejsc. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 marca 2020. Podane kwoty są cenami netto. Przy zapłacie min 70% ze środków publicznych opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23%.

  • 520 zł

  • CID – zniżka 20%

  • Certyfikowanym Inspektorom Drzew przysługuje 20% zniżka.
  • Rejestracja
  • 650 zł

  • KDD 1.04.2020

  • Rejestracja na dzień konferencyjny
  • Rejestracja

Kontakt


Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z nami

Telefon

+48 789 032 424

Email

kongres@instytut-drzewa.pl